اخبار برگزیده

پیشا پیش شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

به روایتی هفتم صفر روز شهادت امام حسن مجتبیعمی باشد

 از صفات این بزرگوار سخاوت و  کرامت بود

کسانی به این صفات متصفند که دنیا برایشان مسیر به هدف رسیدن است نه هدف 

فکر می کنم دلنوشته زیر هشداری به خودم و همفکرانم باشد

 

ناخدا باور

خدا را ناتوان دیدم به خلقت

تراشیدم بتی از مال و ثروت

نگفتم با خودم این پا و این دست

قلم ،چکش ،همین سنگ از کجا هست؟

چراغ روشنایی را چه سوزد؟

که عالم روشن است و آن نسوزد

سوال ازخود نکردم ارث از چیست؟

نگهبانش برایم در جهان کیست؟

بدان ،اندوختن دوریست باطل

تو را مرگ می رسد بسیار عاجل

 

 


پیشا پیش شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

پیشا پیش شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

پیشا پیش شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها