اخبار برگزیده

تقدیم به خانواده های شهدای مدافع حرم خصوصا خانواه شهید محسن حججی.

دفع شر از حرم زینب بــــــــــود           که حلب شد همه در آتش و دود

ز رشیدان وطــــــــــــن آنجا بود           نه یکی بلکه جوانــــــــــانی بود

سرو هایی که به خون غلطیدند          آفت راحت داعــــــــــــش بودند

سر سروی ز تشیــــــــــع چیدند         همگـــــــــــان از تلوزیون دیدند


تقدیم به خانواده های شهدای مدافع حرم خصوصا خانواه شهید محسن حججی.

تقدیم به خانواده های شهدای مدافع حرم خصوصا خانواه شهید محسن حججی.

تقدیم به خانواده های شهدای مدافع حرم خصوصا خانواه شهید محسن حججی.

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها