اخبار برگزیده

شهید محسن حججی کنار همین محراب

بین دو نماز مغرب و عشاء طبق معمول شبهای شنبه حاج آقا اکبر رضایی امام جماعت مسجد امیر المومنین نجف آباد دقایقی را به ارشاد مامومین می پردازند .

امشب موضوع صحبت  "فهمیدن" بود.

ایشان فرمودندی که خوب می فهمد ، خوب گوش می دهدوکسی که خوب گوش می دهد ، خوب عمل می کند وی هم که خوب عمل می کند ، به بهترین وجه به هدف خواهد رسید.

در همین رابطه ایشان اضافه د" شهید محسن حججی قبل از شهادتشان کنار محراب در همین مسجد از من سوال د چه کنم تا به هدف مورد نظرم برسم؟ به اشان عرض کردم در رابطه با هدفت رضای خدا و پدر و مادرت رادر نظر داشته باش"

حاج آقا اکبر تاکید د که شهید حججی خوب فهمید و خوب گوش داد و خوب عمل کرد .


شهید محسن حججی کنار همین محراب

شهید محسن حججی کنار همین محراب

شهید محسن حججی کنار همین محراب

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها